Ví dụ : Cách làm sữa chua, cách làm dầu gấc,...

Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Văn hóa ẩm thực nhật bản, Văn hóa ẩm thực dân tộc, Văn hóa ẩm thực thế giới