Ví dụ : Cách làm sữa chua, cách làm dầu gấc,...

Cách dạy con ngoan, kỷ luật không nước mắt, kiến thức cơ bản về hành vi, tâm lý, hành vi trẻ nhỏ bạn nên biết