Những câu nói hay

Những câu nói hay về tình yêu lãng mạng, những câu nói hay về cuộc sống với nhiều sắc thái pha với chút đượm buồn nhẹ nhàng và rất đi vào lòng người